Değerli Katılımcılar,

Sağlık Bakanlığı Himayelerinde 2017 yılında düzenlenmesi planlanan İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi (IPMS), 23-24 Mayıs 2018 tarihlerinde Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.

2011 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kurulmuş, Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bu kurum altında birleştirilmiştir.

Ana teması “Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Programı” olarak tespit edilen IPMS, sektörümüzün var olan global ve lokal hedeflerine ulaşabilmesi açısından seçkin bir platform oluşturacaktır. İlaç ve Tıbbi cihazlar zirvesinde siyasiler, bürokratlar, konusunda uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, kanaat önderleri bir araya gelecektir. Böylece IPMS’de ele alınacak konulara getirilecek iyileştirme yöntemleri ilk elden muhatabına ulaşacaktır.

Ele alınacak konular arasında, “Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz)”, “2023 Kalkınma Planı”, “Yerli Üretim ve İstihdam”, “Ar-Ge Teşviki” gibi ülkemizin sağlık sektöründeki küresel yerinin yükselmesi için çalışmalar bulunmaktadır.

IPMS, İlaç ve Tıbbi cihaz alanında gerçekleştirilen inovasyonların zirve akabinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına anlatılmasını sağlayarak sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
IPMS Danışma Kurulu Başkanı

KONU BAŞLIKLARI

İÇERİK

IPMS, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe uluslararası düzeyde;

 • Mevcut sorunların çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturulacağı
 • Yerli ve yabancı ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, hastaneleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri'nin stant açarak bir araya geleceği ve kurulacak olan stant alanlarında katılımcılar ile bilgi paylaşımlarının sağlanacağı
 • Sektördeki yatırım olanaklarının ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı
 • Ülkemizin dünya sağlık endüstrisindeki yerinin tartışılacağı ve pazar payını artırmak üzere sektörün tüm dinamiklerinin bir araya getirileceği
 • 2023 vizyonunda ülkemizin sektördeki kalkınma planlarının yatırılabileceği bir organizasyonlar bütünüdür

T.C. Sağlık Bakanlığı himayelerinde,
İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesine

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı
 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu
 • SGK ve muadili yurtdışı kuruluşlar
 • Yabancı devlet ve hükümet temsilcileri
 • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren şirketler
 • Bürokratlar
 • Doktorlar
 • Akademisyenler
 • Ekonomistler
 • Yabancı yatırımcılar ve temsilcilerinin aktif katılımı beklenmektedir.
YUKARI