Değerli Katılımcılar,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK destekleri, Ankara Sanayi Odası stratejik ortaklığı ile yapılacak olan İlaç, Tıbbi Cihazlar & Kozmetik Zirvesi ve Fuarı (IPMS), 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.

Ana teması “Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Programı” olarak tespit edilen IPMS, sektörümüzün var olan global ve lokal hedeflerine ulaşabilmesi açısından seçkin bir platform oluşturacaktır.

İlaç, Tıbbi Cihazlar & Kozmetik zirvesinde siyasiler, bürokratlar, konusunda uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, kanaat önderleri bir araya gelecek ve böylece IPMS’de ele alınacak konulara getirilecek iyileştirme yöntemleri ilk elden muhatabına ulaşacaktır.

Ele alınacak konular arasında, “Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz)”, “2023 Kalkınma Planı”, “Yerli Üretim ve İstihdam”, “Ar-Ge Teşviki” gibi ülkemizin sağlık sektöründeki küresel yerinin yükselmesi için çalışmalar bulunmaktadır.

IPMS, İlaç, Tıbbi Cihazlar & Kozmetik alanında gerçekleştirilen inovasyonların zirve akabinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına anlatılmasını sağlayarak sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
IPMS Danışma Kurulu Başkanı

ZİRVE İÇERİĞİ

İÇERİK

IPMS, İlaç, Tıbbi Cihazlar & Kozmetik
sektöründe uluslararası düzeyde;

 • Mevcut sorunların çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturulacağı
 • Yerli ve yabancı ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik firmaları, hastaneleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri'nin stant açarak bir araya geleceği ve kurulacak olan stant alanlarında katılımcılar ile bilgi paylaşımlarının sağlanacağı
 • Sektördeki yatırım olanaklarının ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı
 • Ülkemizin dünya sağlık endüstrisindeki yerinin tartışılacağı ve pazar payını artırmak üzere sektörün tüm dinamiklerinin bir araya getirileceği
 • 2023 vizyonunda ülkemizin sektördeki kalkınma planlarının yatırılabileceği bir organizasyonlar bütünüdür

İlaç, Tıbbi Cihaz & Kozmetik Zirvesi ve Fuarı

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı
 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu
 • SGK ve muadili yurtdışı kuruluşlar
 • Yabancı devlet ve hükümet temsilcileri
 • İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketler
 • Bürokratlar
 • Doktorlar
 • Akademisyenler
 • Ekonomistler
 • Yabancı yatırımcılar ve temsilcilerinin aktif katılımı beklenmektedir.
YUKARI