Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Danışma Kurulu Başkanı, Rektör,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

Erkin DELİKANLI

Danışma Kurulu Genel Sekreteri,
Başkan, ORDER

 

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR*

Başkan, Türkiye Bilimler Akademisi

 

Elif ARAL

Başkan, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

 

Prof. Dr. Habip ASAN*

Başkan, Türk Patent Kurumu

 

Dr. Ahmet AYDEMİR

Başkan, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği

 

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Başkan, Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Prof. Dr. İsmail BALIK

Başkan, İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği

 

Gürsel BARAN*

Başkan, Ankara Ticaret Odası

 

Prof. Dr. Erem BİLENSOY*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür,
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

 

Fatin DAĞÇINAR

Yönetim Kurulu Başkanı,
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi

 

Metin DEMİR*

Başkan, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

 

Prof. Dr. Mustafa GEREK*

Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ*

Başkan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Prof. Dr. Erkan İBİŞ*

Rektör, Ankara Üniversitesi

 

Uğur KORKMAZ*

Başkan, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Prof. Dr. Hasan MANDAL*

Başkan, TÜBİTAK

 

Nurettin ÖZDEBİR*

Başkan, Ankara Sanayi Odası

 

Dr. Mustafa ÖZDERYOL*

Genel Müdür, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN*

Rektör, Hacettepe Üniversitesi

 

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK*

Başkan, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

 

Mustafa SARAÇÖZ*

Genel Sekreter, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

Dr. Abdulvahit SÖZÜER*

Başkan, Strateji Geliştirme Başkanlığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı

 

Prof. Dr. Adem ŞAHİN*

Başkan, Ankara Sanayi Odası

 

Dr. Mühiddin ŞAHİN*

Başkan, Strateji Geliştirme Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Prof. Dr. İbrahim USLAN*

Rektör, Gazi Üniversitesi

 

Prof. Dr. Cevahir UZKURT*

Başkan, KOSGEB

 

Dr. M. Mahir ÜLGÜ*

Genel Müdür, Sağlık Bilgi Sistemleri,
T.C. Sağlık Bakanlığı

 

Kemal YAZ*

Başkan, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve
Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

 

Dr. Dilek YILMAZ*

Başkan, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu

 

( * onay beklenmektedir )

YUKARI