Ülkemizde ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektöründe gerçekleştirilen önemli atılımları, ülkemizin sektörde hangi noktadan nerelere geldiğini ve bundan sonra ülkemizin içine gireceği yeni hamlelerle kat etmesi gerekecek yolların, sektör ve hükümet temsilcileri ile birlikte konuşulup tartışılacağı bir platform yaratmak,

Konusunda uzman kişilerin katılımının sağlanması marifeti ile ortaya çıkacak bilgi alışverişinin kalitesini ve literatür değerini artırabilmek,

Diğer sağlık sektörlerinden de toplumun kanaat önderlerinin katkılarının ve işbirliklerinin sağlanarak, kamuoyunda sağlık ekonomilerinin bilincini sağlamak,

Gerçekleştirilecek bu platform vesilesi ile Türkiye'nin ileriye matuf gelişimine katma değerler sağlamak,

İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanında gerçekleştirilen inovasyonların zirve akabinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına anlatılmasını sağlamak,

Tüm bu çerçeve kapsamında sonuç odaklı bir zirve tasarlanmıştır. Gerek tanıtım desteği, gerekse küresel yatırımcılar açısından irdelediğimiz zaman, zirvenin dünyada öncü olması ve Ankara'da gerçekleştirilmesi önemlidir,

İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik firmalarının sorunlarını ilk elden ilgililere aktarmak ve ortak çözüm önerilerini çıkartmak,

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz) ile 11. Kalkınma Planının tartışılması ve stratejilerinin belirlenmesi,

YUKARI