Ülkemizde ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe gerçekleştirilen önemli atılımları, ülkemizin sektörde hangi noktadan nerelere geldiğini ve bundan sonra ülkemizin içine gireceği yeni hamlelerle kat etmesi gerekecek yolların, sektör ve hükümet temsilcileri ile birlikte konuşulup tartışılacağı bir platform yaratmak,

Konusunda uzman kişilerin katılımının sağlanması marifeti ile ortaya çıkacak bilgi alışverişinin kalitesini ve literatür değerini artırabilmek,

Diğer sağlık sektörlerinden de toplumun kanaat önderlerinin katkılarının ve işbirliklerinin sağlanarak, kamuoyunda sağlık ekonomilerinin bilincini sağlamak,

Gerçekleştirilecek bu platform vesilesi ile Türkiye'nin ileriye matuf gelişimine katma değerler sağlamak,

İlaç ve Tıbbi cihaz alanında gerçekleştirilen inovasyonların zirve akabinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına anlatılmasını sağlamak,

Tüm bu çerçeve kapsamında sonuç odaklı bir zirve tasarlanmıştır. Gerek tanıtım desteği, gerekse küresel yatırımcılar açısından irdelediğimiz zaman, zirvenin dünyada öncü olması ve Ankara'da gerçekleştirilmesi önemlidir,

İlaç ve tıbbi cihaz firmalarının sorunlarını ilk elden ilgililere aktarmak ve ortak çözüm önerilerini çıkartmak,

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz) ile 11. Kalkınma Planının tartışılması ve stratejilerinin belirlenmesi,

Toplam 10.000 m²'de kurulacak yerli ve yabancı yüzlerce firmaya Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi ve desteği ile ulaşılması,

Kurulacak 150 m²'lik stüdyo alanda gerçekleştirilecek canlı yayınlarla kamuoyunun merak ettiği ve beklediği tüm cevaplar Sosyal Güvenlik Kurumu Stratejik Ortaklığı ile verilmesi.

YUKARI